Katon pinnoitus Helsinki – Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy

 

Katon pinnoitus on erinomainen keino pidentää katon ikää ja samalla kohentaa sen ilmettä. Huonoltakaan näyttävä katto ei välttämättä ole remontin tarpeessa. Hyvillä materiaaleilla ja ammattilaisen menetelmillä katon pinnoitus voi varsin hyvin olla oikea ratkaisu katon elvyttämiseen. Katon pinnoittaminen on kaiken lisäksi huomattavasti edullisempaa kuin suuritöisempi remontti.

Ota meihin yhteyttä, niin tulemme mielellämme arvioimaan katon kunnon ja katsomaan, mikäli pinnoittaminen olisi sille se paras vaihtoehto. Katon pinnoitus voidaan tehdä kaikille kattotyypeille: niin pelti- kuin tiilikatoillekin.

Teemme kattopinnoituksia Helsingissä, Espoossa, Vantaalla sekä koko Uudellamaalla. 

 

Ota yhteyttä

Katon pinnoituksen hyötyjä

 

Katon pinnoitus edistää katon ikää monellakin tapaa. Se antaa katolle 100%:n vedeneristyskyvyn, suojan uv-säteilyä ja sammaloitumista vastaan, pinnoite ehkäisee myös pakkasrapautumista sekä ilmansaasteiden aiheuttamia rasitteita. Sen lisäksi että katto saa erinomaisen suojan, saa se myös ehomman ilmeen ja jopa asiakkaan halutessa uuden värin pinnoitteesta riippuen. Säästät rahaa pitkällä tähtäimellä, kun katon pinnoittamisessa käytetään laadukkaita pinnoitteita ja työ tehdään oikein.

 

Katon pinnoitus tehdään meillä huolellisesti alusta loppuun

 

Katon pinnoitus lähtee tietysti kunnollisesta katon kuntotarkastuksesta, jotta saadaan selville mahdolliset tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tarkastuksessa tutkitaan, ovatko esimerkiksi kattotiilet ehjiä. Tämän jälkeen katto pestään perusteellisesti, ja jos kyseessä on esimerkiksi mineriitti- tai tiilikatto, mahdolliset sammaleet ja muut kasvustot tuhotaan. Katto voidaan pinnoittaa värittömällä tai värillisellä pinnoitteella katosta ja asiakkaan toiveista riippuen. Ympäristön suojauksesta ja henkilöstömme turvallisuudesta pidetään hyvää huolta koko urakan ajan. 

Tilaa katon pinnoitus kattojen asiantuntijalta

Kattojen pinnoittaminen vaatii paljon asiantuntemusta ja kokemusta - varsinkin jos lopputuloksesta halutaan laadukas ja katolle tavoitellaan pitkää käyttöikää. Uudenmaan Pinnanpuhaltajilla on pitkä kokemus kattojen huoltotöistä ja kattojen pinnoittamisesta.

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy

Ota yhteytta

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy (0912405-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heidi Isokoski
0400 501 748
info@uudenmaanpinnanpuhaltajat.fi

Henkilörekisterin nimi

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@uudenmaanpinnanpuhaltajat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna