Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy

Pinnat puhtaaksi tehokkaasti

 

Pyydä tarjous

Tarjoamme maksuttoman kartoituskäynnin kohteessa.

Graffitin poistaminen

Poistamme hankalimmatkin graffitit ja muut töherrykset kaikilta pinnoilta.

Julkisivupesut

Puhdistamme kiinteistön pintamateriaalit tehokkaasti liasta ja saasteista.

Kattojen pesut

Teemme tiilikattojen ja muiden kattojen pesuja yli 20 vuoden kokemuksella.

Ota yhteyttä

Kysy lisää palveluista, pyydä tarjous tai anna palutetta.

Graffitien poisto Helsinki – Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy

 

Graffitien poisto on Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy:n erikoisosaamista Helsingissä. Poistamme erilaiset maalit, tussivärit tai muut tiukasti kiinnittyvät väriaineet seinäpinnoista Helsingin lisäksi Espoon, Vantaan sekä muun Uudenmaan alueella. 

Toimimme yli 20 vuoden kokemuksella. Korkean ammattitaitomme ansiosta saamme aikaiseksi takuulla puhdasta jälkeä. Pystymme poistamaan tiukasti kiinnittyvät väriaineet ja maalit oikeanlaisten poistomenetelmien avulla alkuperäistä pintaa säästäen. 

Palveluihimme luottavat mm. Helsingin kaupungin liikennelaitos, HOK-Elanto sekä VVO Oy.  

    
    

 

Ota yhteyttä

Graffitin poistot asiantuntemuksella

Poistamme kiinteistön arvoa alentavat töherrykset ja autamme osaltamme pitämään asuinympäristöt siistinä. Palveluitamme käyttävät pääasiassa pääkaupunkiseudun yritykset sekä taloyhtiöt, jotka ovat kärsineet tuhrintailkivallasta.

Graffitin poistot kannattaa jättää kokeneille ammattilaisille, sillä tavallisilla pesuaineilla tehty kovakin työ jättää jälkeensä usein jäljet töhrystä tai väärän puhdistusaineen aiheuttaman vahingoittuneen seinäpinnan.

Valitsemme oikeat menetelmät seinään tuhritun maalin ja kohteen pintamateriaalin mukaan. Ruma graffiti tai tagi saattaa olla kiinnittynyt erittäin tiukasti kohteen ulkopintaan ja poistaminen voi osoittautua erittäin haastavaksi väärillä menetelmillä. Lisäksi vääränlainen puhdistusmenetelmä saattaa vahingoittaa alkuperäistä pintaa, mikä voi tulla kalliiksi, vaikka tahra saataisiinkin poistettua.

Julkisivun pesut ja töherrysten poisto

Olemme erikoistuneet töhryjen poistamisen lisäksi kaikenlaisiin julkisivujen pesuihin. Poistamme pinttyneen lian, tahrat, sammalen ja muut epäpuhtaudet miltä tahansa pinnalta, vaikka edellisestä pesusta olisikin kulunut jo pitkä tovi.

Teemme julkisivun pesut kuumavesipesurilla ja tehokkailla puhdistusaineilla. Kuumavesipesuri toimii tavallisen painepesurin tavoin, mutta ruiskutettava vesi on lämmitettyä ja käytämme pesuaineita, jotka lisäävät merkittävästi lopputuloksen tehokkuutta. Kohteen oikeanlainen käsittely on keskeistä, sillä erilaiset pintamateriaalit reagoivat eri tavoin kuumapesuun. Oikeanlaisen pesuliuoksen käyttäminen yhdessä oikeanlaisen lämpötilan kanssa on ehdottoman tärkeää, jotta alkuperäinen pesupinta ei vaurioidu puhdistuksessa.
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy (0912405-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heidi Isokoski
0400 501 748
info@uudenmaanpinnanpuhaltajat.fi

Henkilörekisterin nimi

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@uudenmaanpinnanpuhaltajat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna