Graffitin poistaminen Helsinki - Uudenmaan Pinnanpuhaltajat

 

Graffitin poistaminen on operaatio, johon kannattaa valita kokenut ammattilainen. Poistamme hankalimmatkin graffitit ja muut töherrykset kaikilta ulko- ja sisäpinnoilta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla sekä muualla Uudenmaan alueella. Toteutamme graffitien poistoja myös pohjalaismaakunnissa, kuten Ylivieskassa ja sen lähikunnissa. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Kiinteistöä rumentavat töherrykset voidaan poistaa tehokkaasti kokeneiden ammattilaistemme tekeminä. Teemme puhdistuksia pääasiassa yrityksille ja taloyhtiöille, jotka ovat kärsineet tuhrimisvahingoista, mutta annamme mielellämme tarjouksen graffitin poistosta myös muille tahoille.

 

Ota yhteyttä

 

Graffitin poistaminen tavallista tehokkaammin

Graffitin poistaminen Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla onnistuu Uudenmaan Pinnanpuhaltajilta. Erilaisten maalien, tussien tai muiden tiukasti kiinnyttävien väriaineiden kanssa tehdyt töhryt tekevät kiinteistön julkisivusta epäsiistin näköisen, ja niiden poisto saattaa osoittautua haastavaksi perinteisillä menetelmillä tai vain yhdellä pesuaineella.

Lisäksi väärin valittu menetelmä voi vahingoittaa alkuperäistä pintaa ja korjaustöiden tekeminen on kallista, oli pintamateriaali mikä tahansa. Siksi on tärkeää käyttää huolella pinnan ja töhryn mukaan valittuja pesutuotteita ja -menetelmiä. Meille on kertynyt mittava kokemus vaikeimpienkin tahrojen poistosta.

Kuumavesipesu tehostaa puhdistusta

 

Käytämme työssämme kuumavesipesuria, jossa paineella ruiskutettava vesi on lämmitettyä, mikä tehostaa pesuprosessia. Kuuman veteen yhdistetään sopiva pesuaine, jonka valitsemme kohteessa olevan pintamateriaalin mukaan. Oikea pesuaine ja kuuma vesi poistaa pinttyneet tahrat, töherrykset ja graffitit vahingoittamatta alkuperäistä pintaa.

Oikeanlaisen pesuliuoksen käyttäminen yhdessä oikeanlaisen lämpötilan kanssa on ehdottoman tärkeää, jotta alkuperäinen pesupinta ei kärsisi vaurioita puhdistuksessa. Ulkolämpötila ja sääolosuhteet saattavat vaikuttavat kuumevesipesurin käyttöön, joten kannattaa tiedustella sopivaa ajankohtaa puhdistusoperaatiolle meiltä.

Menetelmänä kuumavesipesu on erittäin tehokas rakennusten ulkopintojen puhdistukseen. Kuumavesipesuri toimii tavallisen painepesurin tavoin, mutta ruiskutettava vesi on lämmitettyä ja lämpötila voidaan valita kohteen ominaisuuksien mukaan.

Töhry tai graffiti poistetaan heti

Mikään ei rumenna julkisivua ja tee ympäristöstä epäsiistiä niin kuin suttuinen tagi tai väärään paikkaan hätäisesti sutaistu graffiti. Töhryt houkuttelevat seurakseen uusia sotkuja seiniin ja lähiympäristöön, jos niitä ei poisteta välittömästi. Siksi vaivihkaa seinään tai muuhun pintaan ilmestynyttä suttua ei kannata katsoa sormien läpi, vaan poistoon tulee ryhtyä heti. Mutu-tuntuma, väärä pesuaine ja -tekniikka eivät useinkaan riitä spraymaalin poistamiseen siististi, vaan seinä jää omien pesuyritysten jäljiltä likaisen ja tuhruisen näköiseksi.

Miksi graffiti kannattaa poistaa välittömästi?

• Jotta maalille ei jää aikaa kiinnittyä pintaan kunnolla.
• Jotta ympäristö palautuu siistiksi. Tämä lisää turvallisuudentunnetta ja antaa asukkaille tai asiakkaille edustavamman kuvan ympäristöstä.
• Jotta tekijät näkevät että kohteesta huolehditaan eikä graffiteja sallita.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy (0912405-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heidi Isokoski
0400 501 748
info@uudenmaanpinnanpuhaltajat.fi

Henkilörekisterin nimi

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@uudenmaanpinnanpuhaltajat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna