Katon pesu Helsinki – Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy

 

Katon pesu on Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy:n parasta osaamista Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Uudellamaalla.  Katolle kertyy helposti likaa, sammalta, neulasia tai muuta roskaa, jotka heikentävät kiinteistön ilmettä, mutta voivat olla myös vakava tekijä katon käyttöikää ajatellen. Teemme tiilikattojen ja muiden kattojen pesuja yli 20 vuoden kokemuksella. Asiakkaitamme ovat pääasiassa taloyhtiöt sekä yritykset. Tilaa katon pesu alan rautaisilta ammattilaisilta! Ota yhteyttä ja pyydä tarjous katon pesusta.

 

Ota yhteyttä

Katon puhdistus kokonaisvaltaisesti

 

Katon puhdistus tehdään avaimet käteen -palveluna. Teemme jokaisen kohteen alusta loppuun saakka, aina valmisteluista kuumapesuihin ja tarvittaessa suoja-aine käsittelyihin. Tarjoamamme paketti on kustannustehokas ja katon pesun hinta on edullinen, kun huomioidaan pesuprosessin tehokkuus sekä nopeus. Toimimme jokaisessa kohteessa ripeästi, jotta toimenpiteestä ei aiheudu ylimääräistä haittaa kiinteistön käyttäjille.

 

Peltikaton ja tiilikaton pesu Uudellamaalla

 

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy on suorittanut lukuisia erityyppisiä katon pesuja vuosien varrella. Onkin ollut mukavaa seurata, kuinka asiakaskuntamme pysyy varsin vakiona ja puoleemme käännytään uudelleen, kun kattotyöt ovat jälleen ajankohtaisia.

Toinen mieltämme lämmittävä seikka on ollut huomata, että saamme lisää katon pesu-urakoita suositusten kautta. Entiset asiakkaamme suosittelevat mielellään laadukkaita puhdistus- ja pesupalveluitamme eteenpäin.

Toimintaperiaatteenamme onkin ollut tuottaa laadukasta ja nopeaa asiakaspalvelua tarkoittaen, että asiakkaamme tietävät mitä tilaavat, pysyvät toteutuksissa ajan tasalla ja ennen kaikkea - voivat olla varmoja laadukkaasta lopputuloksesta! Ota siis luotettavaan tekijään yhteyttä kun tiili- tai peltikaton pesu on ajankohtaista!

Katon pesu on samalla myös maalaustöiden pohjatyötä

Peltikaton pesussa on tärkeää saada katon koko pinta-ala puhtaaksi, vaikeimmat likapinttymät mukaan lukien. Etenkin jos katto tullaan maalamaan, huolellinen ja tehokas pesu on ehdottoman tärkeää, jotta maalaustyölle on onnistumisen edellytykset. Jos katto ei tule pesussa puhtaaksi, lika sekä muut epäpuhtaudet estävät tasaisen maalipinnan ja katon käyttöikä voi heikentyä. Ammattilaisten tekemä huolellinen ja tehokas katon pesu takaa hyvät edellytykset maalaustyölle peltikatolla.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous katon pesusta!

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy (0912405-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Heidi Isokoski
0400 501 748
info@uudenmaanpinnanpuhaltajat.fi

Henkilörekisterin nimi

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Uudenmaan Pinnanpuhaltajat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@uudenmaanpinnanpuhaltajat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna